Документа

Акти школе

2023/2024.

_________________________________

   

2022/2023.

__________________________________________

ЗАКОНИ, СТАНДАРДИ И ПРАВИЛНИЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ

Образовни стандарди у обавезном образовању су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које ученици треба да стекну у основној школи. За образовни систем Републике Србије ове стандарде је направило Министарство просвете Републике Србије у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Стандарди су доступни за бесплатно преузимање на веб сајту Завода за вредновање квалитета образовања и образовања и можете их преузети кликом на линкове доле.