Распоред часова

могућа су одступања од наведеног због накнадно додатих часова (Слободне наставне активности, Грађанско итд.)