Продужени боравак

Продуженим боравком су обухваћени ученици  првог и другог разреда основне школе.  Продужени боравак има за циљ збрињавање  деце узраста 7-8 година, стручну помоћ у савладавању градива и изради домаћих задатака и подстицање развоја креативних и физичких способности кроз алтернативне програме.

План и програм образовања и васпитања у продуженом боравку се организује у складу са Правилником о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ – Просветни гласник број: 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010 и 3/2011), као и Школским програмом  1-8. разред школска 2013/2014 –  2016/2017. год.

Радно време продуженог боравка у класичној настави је:

–   7.00 –  12.30

– 11.00 –  16.30

Програм продуженог боравка реализује: Драгана Данчула,  професор разредне наставе, седми степен стручне спреме и Јована Додић- Симић, професор разредне наставе, седми степен стручне спреме.

6054904_orig