osdusanjerkovic@indjija.rs

022 / 561 - 420

Ученик генерације

Избор ученика генерације врши се на крају осмогодишњег школовања.
Предлог за избор ученика генерације даје Комисија коју именује Наставничко веће.

Ђак генерације школске 2019/2020. године је ученик 8-1, Јанко Вукобратовић. Више информација о Јанку и његовим многобројним активностима у школи налази се у презентацији.

Драгана Вученовић, ученица 8-2, изабрана је за ученика генерације школске 2018/2019. године. Наставничком већу представила се презентацијом у којој је направила кратку ретроспективу својих ученичких активности током школовања.