Ученик генерације

Избор ученика генерације врши се на крају осмогодишњег школовања.
Предлог за избор ученика генерације даје Комисија коју именује Наставничко веће.

Ђак генерације школске 2022/2023. године је Мила Белић, ученица 8-4. Више информација о Мили и њеним многобројним активностима и успесима у школи налази се овде.

Ђак генерације школске 2021/2022. године је Петра Јаничић, ученица 8-4. Више информација о Петри и њеним многобројним активностима и успесима у школи налази се овде.

Ђак генерације школске 2020/2021. године је Теодор Врачаревић, ученик 8-1. Више информација о Теодору и његовим многобројним активностима и успесима у школи налази се у Презентација о Теодору

Ђак генерације школске 2019/2020. године је ученик 8-1, Јанко Вукобратовић. Више информација о Јанку и његовим многобројним активностима у школи налази се у презентацији.

Драгана Вученовић, ученица 8-2, изабрана је за ученика генерације школске 2018/2019. године. Наставничком већу представила се презентацијом у којој је направила кратку ретроспективу својих ученичких активности током школовања.