Настава

Наставни план и програм се у ОШ „Душан Јерковић“ остварује у току 36 радних недеља за ученике од 1. до 7. разреда и 34 радне недеље за ученике 8. разреда. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Настава се одвија по календару који доноси покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине.

Организација наставе

Настава у школи се одвија у две смене. Смене се мењају на недељном нивоу. Настава се одвија по утврђеној сатници.
Образовни процес се одвија у оквиру бројних наставних и ваннаставних активности.