Дани Доситеја

Ученици 5-3 обележили су дане сећања на Доситеја Обрадовића задатаком у оквиру кога је свако дете изаберало по једну басну коју је написао Доситеј, укратко су је препричали и написали зашто им je баш та басна најбоља, а потом је и илустровали. Најуспешније радове су изложили на паноу у уч. бр. 13 , а сви ученици су похваљени.

Ученици седмог разреда су обележили Доситејеве дане цртајући и пишући о њему. Најуспешнији радови су изложени у холу школе.

Comments are closed.