ТОЧАК ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ И БРИГЕ О ДРУГАРИМА У ОДЕЉЕЊУ

Oсвешћивање да лично доприносимо атмосфери подржавања и бриге у одељењу, оснаживање ученика за учешће у грађењу односа међусобне подршке, толеранције и бриге о другима у одељењу.

Кроз дискусију и размену унутар групе деца дају предлоге шта могу да ураде као деца да би се:

– ОБЕЗБЕДИЛА ДИСЦИПЛИНА,

– ПОКАЗАЛО ПОВЕРЕЊЕ И ПОШТОВАЊЕ,

– ПОДСТАКЛА ЕМОЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ,

– ОБЕЗБЕДИЛА ФИЗИЧКА СИГУРНОСТ,

– ПРУЖИЛА ЉУБАВ И ПАЖЊА,

– ДЕЦА МЕЂУСОБНО ОХРАБРИВАЛА И ПОДРЖАВАЛА,

– ПОСВЕТИЛО ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊУ И

– ОЧУВАЛО ЛИЧНО ЗДРАВЉЕ

Носилац активности: педагог

Учесници активности: чланови Вршњачког тима

Comments are closed.