НЕДЕЉА ТОЛЕРАНЦИЈЕ

КВИЗ „СВИ ЗА ЈЕДНОГ – ЈЕДНАКО ЗА СВЕ“

Дан толеранције обележен је у нашој школи низом активности, неке од њих су квиз «Сви за једног – једнако за све» и радионица точак вршњачке подршке и бриге о другарима у одељењу.

Васпитно-образовни циљ квиза «Сви за једног – једнако за све», намењеног млађем школском узрасту је средство ка дугорочном циљу умањивања предрасуда које очигледно постоје и према инклузији и према деци са сметњама у развоју.

Социјализација деце у игри је нешто, што чак и они који одбацују инклузију, могу да прихвате, а то је важно за прихватање идеје квиза – „Сви за једног, једнако за све“.

Такође се промовише веома важно правило да не постоји особа која у нечему не може да оствари натпросечне резултате. На пример, слепо или слабовидо дете може имати натпросечно развијен осећај за додир или слух, а дете са тешкоћама у учењу се може исказати у играма које подразумевају просторну интелигенцију.

Сваки квиз има на неки начин такмичарски карактер, али игре су конципиране тако да се намеће тимски рад и сарадња међу такмичарима, без чега нема успеха.

Comments are closed.