Разговор представника Ученичког парламента са ученицима одељења школе “Антон Скала”

Представнице УП Саша Милетић и Софија Бодрожа, 8-4 су биле у гостима нашим другарима из одељења школе “Антон Скала” и разговарале са децом да ли им у нашој школи као домаћину нешто смета или недостаје.

Пошто се представници УП не познају баш најбоље са ученицима из специјалног одељења, оне су отишле да их питају да ли би нешто мењали у својој школској свакодневици.

Разговору присуствовале Бојана Симовић, дефектолог и Наташа Миливојевић, педагог школе.

Тема разговора је била: шта ми смета или недостаје у свакодневном боравку у школи?

Деса су, уз помоћ дефектолога навела шта им смета или недостаје:

  1. Деца када пролазе поред нашег прозора мало куцкају, лупају, вичу и вире а то уме да нас узнемири.
  2. Недостају нам неке играчке да бисмо кроз игру и учили (пузле, боцкалице, лутке, глинамол или пластелин и слично).
  3. Немамо салу за физичко, али ипак вежбамо у нашој учионици. Све би било још боље када бисмо имали и још неку опрему као што су лопте, обручи, вијаче, струњаче и слично.
  4.  У нашој школи не постоје ваннаставне активности као што је певање.
  5. Не идемо на позоришне представе, јер не праве представе за мале групе деце.

Пошто се недеља толеранције завршава 19. новембра 2021. године када је и Дан доношења Конвенције о правима детета, представнице УП су прво простудирале Конвенцију и пронашли чланове Конвенције који гарантују да наведени проблеми морају бити решени. Потом су ове жалбе преточиле у права детета која су загарантована Конвенцијом о правима детета и отишле корак даље, направиле обележиваче за књиге на којима је уз адекватну жалбу са једне стране, написан члан Конвенције са друге стране. Тиме су послале поруку другој деци и одраслима да потребно да се у наредном периоду сви мало ангажујемо и омогућимо реализацију загарантованих права.

И ево како за сваку наведену жалбу или сметњу издвојиле загарантовано право:

  1. У школи свако дете треба да је заштићено од ометања и узнемиравања. – Члан 19.
  2. Школа је у обавези да обезбеди бесплатна средства за рад и учење у основној школи – Члан 28
  3. Школе имају обавезу да осигурају средства за физички развој и рекреацију сваког детета. – Члан 27.2
  4. Школа ће имати за циљ развој дететове личности и талента до његових крајњих могућности. – Члан 29
  5. Дете има право на једнаке могућности за културне, уметничке, рекреативне и слободне активности. – Члан 31.2

19. новембра 2021. године су деци наше школе подељени обележивачи за књиге, на часовима се разговарало на дату тему. Значајн резултат ове акције се види у томе што је деци наше школе скренута пажња на конкретне проблема које има једна мала заједница у нашој школи.

Ученици из УП ће у оквиру својих могућности осмислити акције као помоћ у решавању неких од наведених потешкоћа.

Наташа Миливојевић, педагог

Биљана Горјановић, координатор УП

Comments are closed.