Семинар Електронски портфолио наставника и ученика

Наставници основне школе „Душан Јерковић“ редовно раде на свом стручном усавршавању па тако започињу и ову школску школску годину стручним усавршавањем на тему Електронски портфолио наставника и ученика у реализацији Академије Филиповић.

Општи циљ семинара је:

  • Оспособљавање наставника за планирање и евидентирање стручног усавршавања применом електронског портфолија;
  • Оспособљавање наставника за израду електронског портфолија ученика, као инструмента за праћење напредовања
  • Упознавање учесника са предностима и недостацима електронског портфолија
  • Оспособљавање полазника за коришћење апликације електронскипортфолио;
  • Оспособљавање полазника за евидентирање различитих облика стручног усавршавања и креирање извештаја о стручном усавршавању;
  • Оспособљавање полазника за креирање електронског портфолиа ученика;
  • Оспособљавање полазника за евидентирање активности ученика и праћењенапредовања ученика.

Надамо се најскоријој примени наученог што би донело ефикаснији и транспарентнији рад у школи.

Comments are closed.