Подела предмета и одељења на наставнике у матичној школи

 

РЕД. БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ БРОЈ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВУ
1.        Мијалковић Александар СРПСКИ ЈЕЗИК 8 63, 72
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 1 63
2.        Радаковић Сања СРПСКИ ЈЕЗИК 22 51,53 61, 71, 73
3.        Рамљак Ковачић Ивана СРПСКИ ЈЕЗИК 16 65, 74,82,83,
ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 2 82,83
4.        Маринковић Милена СРПСКИ ЈЕЗИК 17 54,62,81, 84,     
ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 1 81
5.        Павловић Милана СРПСКИ ЈЕЗИК 9 52, 64
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 1 64
         
6.        Богдановић Славица ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 10 4 , 52,  72,4,  81,
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ 8 74, 51, 61 , 62, 82
7.        Галушка Гордана ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 12 63 , 64, 65,  73, 83, 53
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ 6 71, 84 , 54
8.        Мићановић Светлана ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 18 11, 13, 15,21, 22, 31 , 33, 34, 44,
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

Комбинована одељења

4 1-3 разред Јарковци

2-4  разред Јарковци 

 

         
9.        Опачић Памела НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 14 61, 62, 71, 7 4, 82, ,51, 54
НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ 4 72-4, 83,
10.    Пашић Зорић Милица НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 18 12, 14, 23, 24, , 32, 35, 41, 43, 84
НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ 2 65
11.    Павловић Дејана НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ 12 52, 53, 63, 64,73, 81,
         
12.    Божић Мирјана МАТЕМАТИКА 20  53, 54,61, 64, 65,
13.    Опачић Јелена МАТЕМАТИКА 20 62,81, 82, 83, 84,
14.    Милошевић Тамара МАТЕМАТИКА 20 51, 71, 72, 73, 74,
15.    Николић Светлана МАТЕМАТИКА 8 52,63,
         
16.    Живковић Зоран ФИЗИКА 26 61, 62, 63, 64, 65,71,72,  73, 74, 81, 82, 83, 84,
         
17.    Дошен Николина ХЕМИЈА 16 71, 72,73, 74, 81, 82, 83, 84
         
18.    Горјановић Биљан БИОЛОГИЈА 20 52, 53, 54, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84
МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 1 74
19.    Живковић Александра БИОЛОГИЈА 14 51, 62, 63, 64, 65, 61, 71
САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 1 51
         
20.    Миловановић Милорад ИСТОРИЈА 8 65, 64, , 81, 83
ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 2 71, 73
21.    Хелаћ Зорица ИСТОРИЈА 6 72, 73, 71
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4 5,6,7,8
ДОМАЋИНСТВО 1 72,
22.    Радовановић Жабчић Драгана ИСТОРИЈА 6 61, 62, 63
САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 1 62
23.    Милиновћ Милош  

ИСТОРИЈА

10 51, 52, 53, 54, 74, 82,84
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 1 84
         
24.    Војновић Верица ГЕОГРАФИЈА 20 51, 53, ,62, 63, 64,  65, 73, 74, 72,  83, 84
25.    Ћалић Љиљана ГЕОГРАФИЈА 10 52, 54, 61, 71, 81, 82
САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 1 61
         
26.    Драгутиновић Јасмина ЛИКОВНА КУЛТУРА 5 51, 65, 72, 71,
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 1 65
27.    Рапић Алксандар ЛИКОВНА КУЛТУРА 11 53, 54,  61, 62, , 73, 7481, 82, 84
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 1 53
28.    Крљић Бојан ЛИКОВНА КУЛТУРА 5 52,63,64, 82
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 1 52
         
29.    Јаковљевић Мирела МУЗИЧКА КУЛТУРА 21 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72,  73, 74, 81, 83, 82, 84
МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 1 54
         
30.    Воркапић Стево ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 20 51, 53 54, 61, 62, 65, 81, 82, 83, 84
31.    Тепавац Бранка ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 20 51, 52,  53, 54, 63, 65, 71, 72, 73, 74
32.    Михаљевић Татјана ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 20 52, 63, 54, 71, 72, 73, 74, 82,83, 84
33.    Гавриловић Драгана ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8 61, 62,64, 81
34.    Ковачевић Татјана ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 10 71, 81,82, 83, 84
35.    Грковић Милијана ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 24 51, 52, 53, 54, 65, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84
         
36.    Ћуић Марија ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ    
ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 4+2*0.5  =5 52, 53,61, 63     
37.    Дрљача Ненад ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 20 52, 54, 6,2, 65, 72 , 74,   82 , 84
38.    Будовачки Крањчец Меланија ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 12 51, 53,   71, 6,4, 73,
ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 5 +2 *0.5=6 51,4, 62.4,5
39.    Вјештица Мирела ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 10 61,3 , 81,3
         
40.    Малешевић Владана ВЕРСКА НАСТАВА 20 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 41, , 42 , 43 , 71, 72, 73, 74 , 81 , 82  , 83     84
41.    Малешевић Зоран ВЕРСКА НАСТАВА 17 31 , 32 , 33, 34. 35,  44 , 51 ,  52 ,  53 ,   54, , 61, 62, 63  64,  65     + 2 Јарковци                                                  
   

 

 

 

 

Подела предмета и одељења на наставнике у издвојеном одељењу у Јарковцима

 

РЕД. БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ БРОЈ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВУ
1. Мићановић Светлана ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 1-3, 2-4  разред Јарковци 

 

Подела старешинстава

 

НИЖИ РАЗРЕДИ   ВИШИ РАЗРЕДИ
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
11 Маријана Галоња 51 Александра Живковић
12 Бранислава Миловановић 52 Татјана Михаљевић
13 Тања Узелац 53 Сања Радаковић
14 Божица Вукадиновић 54 Гордана Галушка
15 Јованка Петричевић 61 Мирјана Божић
21 Светлана Живић 62 Славица Богдановић
22 Винка Соколовић 63 Бранка Тепавац
23 Дана Радосављевић 64 Меланија Крањчец Будовачки
24 Каролина Шкривањ 65 Стево Воркапић
31 Мирјана Росић 71 Памела Опачић
32 Нада Шевић 72 Зорица Хелаћ
33 Тања Бубуљ-Кари 73 Милијана Грковић
34 Гордана Стевић 74 Ивана Рамљак Ковачић
35 Снежана Ковачевић    
41 Маја Бегић 81 Зоран Живковић
42 Милка Газибарић 82 Јелена Опачић
43 Милица Јунузовић 83 Биљана Горјановић
44 Мирјана Зинаић 84 Милица Пашић Зорић

 

Подела старешинстава у издвојеном одељењу у Јарковцима

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
16/36 Татјана Лемаић
25/45 Снежана Дошеновић