Kао што је већ раније најављено, наша школа од ове школске године прелази на вођење евиденције у потпуности преко електронског дневника. Наши наставници редовно ажурирају све оцене, часове, изостанке, записнике итд.

Родитељи су такође, добили приступ порталу https://moj.esdnevnik.rs Због лакшег проналажења портала, линк и корисничко упутство ће бити постављено на овој страници сајта школе и стално ће бити доступно родитељима на адреси https://www.youtube.com/watch?v=xh7Vv1Tnb5w

Формиране налоге ће разредне старешине поделити родитељима уз потпис. Добијени налог значи корисничко име и привремену лозинку, коју ће родитељ морати да промени приликом првог уласка у систем. Нова лозинка мора да има бар 8 карактера, бар једну бројчану цифру, мало, односно велико слово.

Родитељима ће оцене бити видљиве по истеку 48 сати од уноса, док ће унете изостанке моћи да виде одмах. Родитељи ће видети и све белешке уз унете оцене.

Надамо се, да ће ова новина умногоме допринети побољшању успеха наших ученика и да ће изостанци бити сведени на минимум.