КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА 2022. ГОДИНУ У ПРОДАЈИ

27.01.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед објавили су и ове школске године збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању. Као и претходних година, од краја јануара, у продаји су збирке задатака из српског језика и из осам матерњих језика – албанског, босанског, бугарског, мађарског, румунског, русинског, словачког и хрватског језика. Такође се могу купити збирка задатака из математике и збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије, које су преведене и на језике националних мањина. Збирке садрже по 450 задатака заснованих на образовним стандардима, распоређеним на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном. На крају ових приручника налазе се и решења задатака, што ученицима омогућава да лакше прате како напредују.